การนวดหัตถศาสตร์บำบัดจัดเป็นการนวดประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในสมัยนี้ ด้วยศาสตร์ของการบำบัด ฟื้นฟูร่างกาย ที่ไม่ต้องพึ่งยาหรือสารเคมีสังเคาะห์ต่างๆที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพื่อใช้ในการบำบัดหรือบรรเทาอาการปวดต่อร่างกาย 

          การนวดหัตถศาสตร์เป็นการนวดเพื่อรักษาและบรรเทาอาการต่างๆ เช่น อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ข้อแพลง ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดไหล่ เคล็ดขัดยอกหลัง เข่า ขา คลายความเครียด นอนไม่หลับ แขนขาขยับไม่สะดวก มีอาการขัดเสียว นวดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนในคนป่วยอัมพฤกษ์ และอัมพาต เป็นต้น